Consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració del Reglament de la Mesa de l'Habitatge Social de Menorca (Tancada)

     Data de publicació: 03/04/2017   |   Termini per realitzar les aportacions: 19/04/2017

Consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració del Reglament de la Mesa de l'Habitatge Social de Menorca (Tancada)

Data de publicació: 03/04/2017   |   Termini per realitzar les aportacions: 19/04/2017

El Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania sobre la proposta d'elaboració del Reglament de la Mesa de l'Habitatge Social de Menorca perquè les persones i les organitzacions més representatives en l’àmbit de l'habitatge social puguin opinar i fer-hi aportacions.

A l'efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:
1. Els problemes que es pretenen solucionar amb aquesta reglamentació.
2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
3. Els objectius del reglament
4. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

Vegeu el document annex a l'apartat "Més informació".

Podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació Ciutadana, en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la consulta, i de forma telemàtica emplenant el formulari adjunt (estarà actiu durant el període de temps indicat més amunt).


Formulari
 
AportacionsConfirmació
   
Aportacions
DNI:
Nom i llinatges:
Municipi:
Email:
Descripció de les propostes/aportacions:
Document adjunt:  

Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca