Indicadors de transparència del Consell Insular de Menorca:
Serveis i suport als municipis

Pla d'Obres i Serveis

- Secció visible al web dedicada al Pla d'Obres i Serveis.    (indicador núm.55 INDIP)

- Distribució (obligatòria i discrecional) dels recursos del Pla (amb informació detallada sobre conservació de carreteres provincials, recollida de residus sòlids, etc.).    (indicador núm.56 INDIP)
 

Plans insulars de cooperació

Consorci de Residus i Energia de Menorca

Departament de Mobilitat
Gestió tributària

- Catàleg de serveis en matèria de gestió tributària que poden sol·licitar els municipis i altres entitats locals de Menorca.
(indicador núm.57 INDIP)

- Resums de la gestió tributària realitzada per compte dels municipis.    (indicador núm.58 INDIP)Assistència i cooperació jurídica i econòmica

- Serveis en matèria d'assistència i cooperació: a) jurídica  i   b) econòmica que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de l'illa. (indicador núm.59 INDIP)

- Estudis sobre les diferents zones i demarcacions de l'illa.    (indicador núm.60 INDIP)
 


Assistència tècnica urbanística i informàtica

- Serveis en matèria d'assistència tècnica urbanística que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de l'illa.   
(indicador núm.61 INDIP)

- Serveis en matèria d'assistència tècnica informàtica i telemàtica, i les ofertes de contractació centralitzada que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de l'illa. (L'assistència tècnica informàtica i telemàtica es presta a través de l'empresa pública Servei d'Informàtica Local de Menorca, SA  (SILME).
(indicador núm.62 INDIP)Altres Indicadors

- Assistència prestada pel Consell Insular als ajuntaments i el seu contingut.    (indicador núm.63 INDIP)

- Càrrecs i llocs de treball assignats als serveis fonamentals que presta el Consell Insular.    (indicador núm.64 INDIP)
  

2013: Pla d'Obres i Serveis, gestió tributària, assistència i cooperació econòmica, assistència tècnica urbanística, assistència informàtica i telemàtica , etc.).

2014: Pla d'Obres i Serveis, gestió tributària, assistència i cooperació econòmica, assistència tècnica urbanística, assistència informàtica i telemàtica , etc.).

2015: Pla d'Obres i Serveis, gestió tributària, assistència i cooperació econòmica, assistència tècnica urbanística, assistència informàtica i telemàtica , etc.).


- Mapa amb la distribució i els enllaços de les vies de l'illa, així com els quilòmetres que comprenen i el seu estat de conservació
(indicador núm.65 INDIP)
 
- Serveis públics que estan gestionats a través de concessionaris i les activitats administratives externalitzades (realitzades mitjançant contractes d'assistència tècnica).    (indicador núm.66 INDIP)


 
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca