Agenda Institucional

Comissió Mixta de Seguiment del Conveni CIM-Autoritat Portuària en matèria de prenvenció d'incendis, salvament i protecció civil

Data: Divendres, 22 de gener de 2016
Hora: 10:00
Lloc: Seu CIM

 
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca