La població de Menorca proposa 67 mesures per millorar l’accés a l’habitatge

El Consell Insular ha presentat avui els resultats del procés participatiu sobre habitatge que va tenir lloc entre Juliol i Desembre de l’any passat. La Consellera d’Habitatge i Participació Ciutadana, Cristina Gómez, ha expressat el compromís del Consell per posar en marxa tres iniciatives un cop finalitzat el procés participatiu. Es tracta concretament d’incentivar als hotelers per tal que donin opcions d’habitatge als treballadors temporers que venen de fora, posar en marxa el programa de lloguer ètic i organitzar unes jornades de co-housing a on s’exploraran alternatives a l’habitatge privat. Segons Cristina, “aquest procés participatiu no només ens ha ajudat a conscienciar sobre la problemàtica de l’exclusió residencial a Menorca, sinó que a més ens ha aportat propostes originals sobre com podem fer-li front des de l’administració i des d’altres sectors“. El procés participatiu es va dividir en quatre fases: Un anàlisis inicial, una enquesta de percepció, un debat online i diversos tallers presencials. L’anàlisi i l’enquesta van servir per emmarcar el problema, el debat online per rebre propostes i els tallers per treballar-les en profunditat i idear mesures el més realistes possibles. “La introducció de tallers presencials a qualsevol procés participatiu és clau per tal de dotar a les propostes de més qualitat”, afirma la Consellera. “Però, a més, els tallers són importants perquè tenen un caire formatiu, ajudant a ciutadà i administració a empatitzar mútuament”.

De les propostes rebudes online, el 83% tractava sobre polítiques públiques en diferents àmbits, el 75% mencionava la necessitat d’augmentar l’oferta de pisos de lloguer, el 54% feia referència al lloguer ètic i el 44% estaven relacionades d’alguna manera amb l’habitatge públic. Altres aspectes tractats van ser el rol dels propietaris, els preus del lloguer, la conscienciació dels turistes, l’especulació immobiliària o la precarietat laboral.

Amb totes les propostes rebudes online, es va fer un anàlisi de quines eren les problemàtiques més mencionades pels participants. Aquestes temàtiques es van treballar durant un taller d’innovació pública que va tenir lloc el passat 24 de Novembre As Mercadal. I a partir d’aquests resultats s’han elaborat els tres compromisos que s’han presentat aviu.

 
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca