19. Redacció projecte carril bici Sant Lluís-Alcalfar

Descripció


Es proposa la redacció del projecte d'un carril bici que permeti la circulació segura fins a Alcalfar des del nucli de Sant Lluís. La idea és continuar el carril bici existent que arriba fins al desviament a la depuradora fins al nucli d'Alcalfar. D'aquesta manera es tindria un accés segur a la costa i es podria connectar el Camí de Cavalls i la xarxa de camins secundaris, que permetrien connectar amb es Castell, per exemple.
Els beneficiaris serien tant els residents com els visitants del municipi i de l'illa en general. Es fomenta el transport sostenible però també la salut i el turisme actiu.

Pressupost aproximat


25.000€

 
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca