15. Instal·lació panell rotonda Fontanilles

Descripció


Instal·lació d’un penell en forma de vaixell a la rotonda de ses Fontanilles. La tradició marinera i pescadora des Castell quedaria
simbolitzada amb un penell en forma de vaixell a l’entrada/sortida del poble, ubicat a un lloc emblemàtic, on el vent bufa de tots els punts. Seria informatiu i decoratiu. Consistiria en la col·locació d’un pal entre l’avet i les lletres del nom del poble.

Pressupost aproximat


1.000€

 
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca