12. Adaptació de la cartelleria i senyalística per a infants amb TEA (Trastorn d'Espectre Autista)

Descripció


Adaptació de la cartelleria i la senyalística en els diferents edificis o instal·lacions del CIM, com per exemple la xarxa de joventut
insular, per tal que s'adaptin a la comprensió dels infants amb TEA i els puguin identificar més fàcilment.

Pressupost aproximat


2.500€

 
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca