11. Redacció projecte de carril bici vorera nord carretera Me-2 (Maó - Es Castell)

Descripció


Redacció del projecte per a l'habitació d'un carril bici a la carretera Maó-Es Castell. El carril compartit actual a la vorera nord resulta perillós; no és un carril bici homologable ni segregat. Suposa situacions de risc per a vianats, ciclistes i automobilistes. S'ha consolidat com a via preferent per a la gent que va a peu i la vorera més segura per a la pràctica del ciclisme urbà. Per dur a terme la proposta bastaria trasplantar les moreres que resten enmig (molestes fins i tot per a qui va a peu) a l'entorn del molí, aplanant els clots. S'haurien de reubicar alguns elements mobles (5 bancs i 1 paperera) i demarcar-la com a via exclusiva per a bicis. L'arribada/partida a Maó (zona Abu Umar) seria segura i no com ara (tros gris).

Pressupost aproximat


14.500€

 
Enllaços Relacionats
Projecte

Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca