9. Gatera per a la canera de Ciutadella

Descripció


Quan es va construir el centre d'acollida d'animals de Ciutadella no es va tenir en compte la custòdia i acollida de moixos. En aquest moment només hi ha una habitació de 6 x 3 m2 amb un petit patiet formigonat de 4 m2. No existeix cap zona de quarantena. Destinataris: qualsevol moix perdut o abandonat o trobat tant de particulars com de carrer, així com també els propietaris dels animals que s'extraviïn, ja que els permetrà recuperar els seus animals en bones condicions. Objectius: Comptar amb unes instal·lacions adequades per a moixos que evitin saturació, insalubritat i contagi de malalties entre els animals. Proposta: una sala de 60 m2 amb diferents espais: quarantena, femelles, mascles i mares i amb les cries; addicionalment una zona de pati de terra de 100 m2.

Pressupost aproximat


80.000€

 
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca