6. Reduir la contaminació lumínica de la rotonda ME-15 amb ME-7 (Es Mercadal, Fornells, Cavalleria)
Descripció

La rotonoda de la ME-15 amb la ME-7 té una il·luminació excessiva. Això comporta una despesa energètica i econòmica innecessària, i un perjudici per a la faun a de l'entorn, tenint en compte que la zona humida de Lloriac és un dels llocs més importants d'hivernada per a moltes aus a Menorca. Sense que fos un perjudici per a la seguretat vial, seria conenient reduir-ne la contaminació lumínica. Per això, seria pertinent la substitució de l'enllumenat actual per un altre de major eficiència i amb menor impacte ambiental.

Pressupost aproximat
30.000€

 
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca