5. Projecte de carril bici fins a Sant Climent

Descripció


Redacció de projecte per tal de continuar el carril bici-vianant des de la rotonda de l'aeroport fins a Sant Climent. La carretera Maó-Sant Climent no té voral, per la qual cosa es proposa que es miri Mussptà, camí des Corb i camí de sa Cornia.
Presumiblement el cost econòmic seria molt menor que el de realitzar una nova obra a la carretera i tindria un reduït impacte paisátgístic. Es tractaria d'una obra integrada amb la natura i un gran alleujament per als usuaris de la carretera, un nou i saludable accés a Sant Climent.

Pressupost aproximat


20.000€

 
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca