10. Eriçons lliures

Descripció


El caràcter ramader de Menorca ha motivat que en molts de portells o camins que tenen circulació habitual de gent s'hi instal·lassin sistemes de control de bestiar a partir de les anomenades barreres canadenques, consistents en un clot tapat per bigues separades, de forma que els ramats no s'atreveixen a passar-hi.
Però aquests sistemes han duit com a conseqüència que la fauna silvestre que cau dins d'aquests forats no té després manera de sortir-ne. El desgraciat animal que es precipita al fons mor al cap de setmanes de desnutrició i patiment.
Eriçons i tortugues són les principals espècies afectades, però també s'hi han trobat cadàvers de serps i conills, en funció de la profunditat del clot i del fet que hi creixi o no vegetació a l'interior.
La proposta d'aquest projecte és que el Consell Insular, d'acord amb la seva competència en carreteres i camins, pugui habilitar un sistema de sortida a cada pas canadenc que es detecti que pot estar actuant com a potencial parany per a les espècies abans esmentades.
A cada clot, una sortida: la solució passa per posar-hi algun sistema de sortida que perduri en el temps. En ocasions, la proximitat a una síquia permet habilitar un forat de desguàs i sortida lateral. En d'altres, es poden habilitar rampes no gaire inclinades.
Cal tenir present que sovint aquestes instal·lacions queden plenes d'aigua.
Per aquest motiu, no serveixen rampes de llenya si no són gruixades i es troben ben fixades.
En ocasions, els clots tenen separacions verticals que sustenten les bigues a la part central. En aquest cas, cal habilitar una connexió suficient a la part baixa entre departaments, o bé habilitar una rampa a cadascun d'ells.
La superfície de les rampes ha de ser rugosa i prou ample, a fi de facilitar la pujada d'animals com la tortuga. Es pot habilitar amb pedres i ciment considerant que no es poden usar grans pedres perquè hi ha poc espai per accedir a la fossa. També es podria fer amb una biga de ciment inclinada (si es talla de forma que sigui fàcil tant l'accés des de baix com la sortida a l'aire lliure). En alguns casos s'han fet amb taulons de llenya, tot i que és un material més fàcil de degradar per l'aigua.
Finalment cal tenir en compte que, si es tracta de barreres que tenen un lateral que dona a un camí públic o una carretera on hi ha circulació habitual de vehicles, la rampa de sortida s'ha de fer a la part contrària al lloc on circulin els vehicles. Així la instal·lació també pot evitar mortalitats per atropellament.

Pressupost aproximat


4.000€ 

 
Enllaços Relacionats
Proposta 10- Eriçons lliures (illa)

Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca