9. Fem memòria

Descripció


Justificació: "Qui oblida la seva història està condemnat a repetir-la" (George Santayana)
Sovint topam, visitant patrimonis d'interès històric i cultural, amb la manca d'informació històrica de l'època més recent de Menorca. Trobam cartells i plafons informatius de la Menorca talaiòtica, de la Menorca dels anglesos, però sembla que hi ha un mut referent a l'últim segle, no se sap ben bé què va passar, ni on, ni qui var ser-ne protagonista.
En aquest sentit, la proposta pretén visibilitzar aquesta part de la nostra història: donar a conèixer què va passar durant els anys de guerra, quins eren els escenaris de lluita i resistència, quin paper tenia cada bàndol, com ho van viure les dones i els infants, quants assassinats es van produir, on i qui en van ser els responsables i les víctimes.
En definitiva, es tracta de posar a l'abast de qualsevol persona elements visuals i informatius en el territori que permetin identificar i conèixer la història del franquisme que va patir l'illa.

Destinataris: totes les persones que resideixen a Menorca, així com també les que hi facin turisme. I molt especialment les famílies que d'una manera o altra van patir i van ser víctimes de la Guerra Civil i del règim franquista.

Objectius: identificació d'escenaris de lluita i resistència de la Guerra Civil a Menorca; identificació d'escenaris de lluita i resistència del règim franquista; dotar aquests espais i patrimonis d'interès cultural de tota la informació pertinent referent a la memòria històrica de l'època, tenint també en compte la perspectiva dels qui va perdre la guerra (identificar presons, espais de tortura, afussellaments, fosses comunes, persecució ideològica, contraban...).

Pressupost aproximat


250.000€ 

 
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca