5. Per una Menorca accessible

Descripció


Auditoria i estudi de les barreres arquitectòniques i comunicatives existents arreu de Menorca per millorar l’accessibilitat de totes les persones a l’entorn urbà dels diferents pobles de l’illa.
Tal com marca la Llei 8/2017, d’accessibilitat universal de les Illes Balears, es fa necessari un estudi de camp per tal d’eliminar les barreres existents als itineraris de vianants, edificis i mitjans de transport que es troben totes les persones amb diversitat funcional.
Serà necessària una feina de recollida d’informació prèvia, per tal de saber l’estat actual de cada població, un seguit de propostes de millora i finalment un calendari d’actuacions per fer més accessible l’illa de Menorca.

Pressupost aproximat


250.000€ 

 
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca