Indicadors de transparència del Consell Insular de Menorca:
Relacions amb els ciutadans i la societat

Característiques del web del Consell Insular

- Mapa del web del Consell Insular.    (indicador núm.26 INDIP)

- Cercador intern dins el web del Consell Insular. (indicador núm.27 INDIP)

- Hi ha un portal de transparència al web del Consell Insular.   (indicador núm.28 INDIP)Informació i atenció als interessats


- Es poden fer tràmits administratius i sol·licitar permisos i llicències en línia, tot  garantint la protecció de dades de caràcter personal dels interessats.    (indicador núm.29 INDIP)

- Bústia d'usuari, o secció visible al web, per a l'atenció de preguntes, queixes i suggeriments dels interessats. Es publica l'estadística de les rebudes i les contestades.   (indicador núm.30 INDIP)

- Publicació de l'oferta d'ocupació pública del Consell Insular, les convocatòries de selecció de personal, els terminis i el grau d'execució.    (indicador núm.31 INDIP) 
- Es poden seguir en línia l'estat de tramitació i les incidències dels procediments administratius que els interessats han plantejat o que els afecten.    (indicador núm.32 INDIP)Nivell de compromís i responsabilitat social

- Procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació per part dels ciutadans.    (indicador núm.33 INDIP)

- Carta de Serveis i del grau de compliment dels compromisos que s'hi estableixen.    (indicador núm.34 INDIP) 
- Accions de suport a col·lectius com ciutadans discapacitats, aturats (orientació laboral, emprenedors, formació), joves, etc. (les ajudes a municipis o les directament convocades pel Consell Insular).
(indicador núm.35 INDIP)

- Plans estratègics de subvencions dels òrgans del Consell Insular i les bases que regulen cada tipus de subvenció.
(indicador núm.36 INDIP)

  
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca