Els pressupostos participatius

El Consell Insular de Menorca, per primera vegada, posa a disposició 1.000.000 d’euros del seu pressupost del 2018 amb l’objectiu d’iniciar els primers pressupostos participatius d'àmbit insular.
Què són els pressupostos participatius?

Els pressupostos participatius són un procés democràtic on la ciutadania decideix a què es destina una part del pressupost municipal o insular.Quins són els objectius dels pressupostos participatius 2018 del Consell Insular?


L’objectiu principal és implicar la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics.
 

 • Fomentar la participació ciutadana mitjançant un procés inclusiu, que arribi a tota la ciutadania de l’illa de Menorca.
 • Promoure el diàleg i la solidaritat entre la ciutadania dels diferents municipis, a partir del coneixement de les necessitats i mancances col·lectives a escala municipal i d’illa.
 • Treballar per una major transparència i eficiència en la gestió de l’Administració local, planificant la despesa del CIM i les prioritats dels ciutadans.Quin pressupost s'hi destina?

La quantitat prevista per als pressupostos participatius per al 2018 és d’1.000.000 euros, els quals es distribuiran de la manera següent:
 

 • Projectes d’àmbit insular: 500.000 euros

Cada proposta d’àmbit insular no pot superar els 250.000 euros.

 

 • Projectes d’àmbit municipal: 500.000 euros, repartits de la manera següent:


 Municipi  Quantitat (euros)
Ciutadella 120.000
Ferreries   35.000
Es Mercadal   45.000
Es Migjorn Gran   30.000
Alaior   55.000
Es Castell   45.000
Sant Lluís   50.000
Maó 120.000
TOTAL 500.000

Cada proposta d’àmbit municipal no pot superar la quantitat assignada al municipi corresponent.


Quines són les fases dels pressupostos participatius?

La primera edició dels pressupostos participatius (2018) té les fases següents:

Fase 1: Presentació de propostes per part de la ciutadania a títol individual o col·lectiu. Aquesta fase anirà acompanyada d’unes sessions informatives a cada municipi per explicar i informar a la ciutadania de tot el procés. Del 5 de febrer al 18 de març
Fase 2: Validació de les propostes. Les propostes presentades seran validades des del punt de vista tècnic. Del 19 de març al 30 d’abril.
Fase 3: Votació ciutadana. Es portaran a votació totes les propostes validades.  De l'1 de maig al 15 de maig.
Fase 4: Execució de les propostes més votades. 2018-2019


Qui pot presentar propostes?

Poden participar en l’elaboració i presentació de les propostes:
 

 • Totes les persones majors de 16 anys.
 • Les entitats sense ànim de lucre que vulguin presentar alguna proposta ho podran fer a través d’una persona representant, atès que la participació és individual. Les entitats han d’estar registrades en el Registre d’associacions del Govern de les Illes Balears amb àmbit d’actuació i domicili social a Menorca.


Poden votar les propostes totes les persones majors de 16 anys empadronades a Menorca.


Quins requisits han de tenir les propostes?

Les propostes que es presentin han de tenir els requisits següents per ser considerades vàlides:
 

 • Ser un projecte municipal o d’illa
 • Ser competència del CIM
 • Donar resposta a una necessitat col·lectiva
 • Ser viables tècnicament i econòmicament
 • No contradir els plans aprovats
 • Respectar el marc jurídic i legal existent
 • Ser considerades una inversió i tenir principi i final (que el projecte en si tengui entitat suficient)
 • No poden incloure subvencions a entitats ni finançament de projectes del CIM ja existentsCom puc presentar una proposta?

Per a la presentació d’una proposta heu d’emplenar la fitxa que trobareu en el tríptic informatiu o a les oficines del SAC de Mao i Ciutadella i als ajuntaments de cada municipi.

La fitxa també es pot descarregar a través de l'enllaç següent. http://www.cime.es/documents/documents/2466docpub.pdf

Un cop emplenada la fitxa es pot presentar presencialment a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) i als ajuntaments.

La presentació de la proposta també es pot fer telemàticament a través de la Carpeta Ciutadana  o emplenant el formulari en línia que trobareu a l'enllaç següent. http://transparencia.cime.es/sol/formsol.aspx?TIPO=PREPA&cabecera=PREPA

 
Enllaços Relacionats
Tríptic
Formulari
Bases reguladores

Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca